Paprotniki

Budowa paproci
Kłącze to łodyga podziemna
Rozmnażanie paproci
Pokoleniem dominującym jest sporofit, który rozmnaża sie przez zarodniki.
Gametofit czyli pokolenie płciowe to niewielkie przedrośle.
 
 
 
Wszystkie widłaki w Polsce podlegają ochronie!.
Wśród skrzypów i paproci też są gatunki chronione. 
 
 

Ikona obiektów Galeria obrazów
Pokaż  liść paproci z zarodniami obraz
liść paproci z zarodniami
Pokaż  widłak obraz
widłak
Pokaż  widłak obraz
widłak
Pokaż  narecznica samcza obraz
narecznica samcza
Pokaż  pióropusznik strusi -paproć chroniona obraz
pióropusznik strusi -paproć chroniona
Pokaż  skrzyp obraz
skrzyp
Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk
Obok zdań dotyczących paprotników wpisz literę P, a obok zdań dotyczących mszaków M.

Sprofit to bezlistna łodyżka.

Gametofit to przedrośle.

Rośliny te mają korzeń i liście.

Zamiast korzeni mają chwytniki.

Pokoleniem dominującym jest gametofit.

  

Zadania prawda/fałsz


Paprocie wytwarzają kwiaty.

Prawda Fałsz


Łodygą paproci jest kłącze.

Prawda Fałsz